Zabezpieczenie wodomierzy

WODOMIERZE SKRZYDEŁKOWE JEDNOSTRUMIENIOWE
typu JS, JS-01, JS-02 i JS-04
odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne

Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA w Poznaniu wzbogaciła swoją ofertę wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych typu JS, JS-01, JS-02 i JS-04 o wersję odporną na działanie najbardziej dostępnych magnesów neodymowych, poprzez zastosowanie przy ich produkcji:

sprzęgła magnetycznego czteropolowego,
pierścienia dociskowego wykorzystanego jako ekran magnetyczny z dodatkowym pierścieniem ekranującym.

Dzięki wdrożeniu powyższych rozwiązań możemy zaoferować Państwu wyrób, który w środowisku silnego pola magnetycznego nie wykazuje odchyleń większych niż dopuszczone są z przepisami metrologicznymi.
Pełna dokumentacja w formacie PDF.

Wskaźnik antymagnetyczny na wodomierz

W celu wyeliminowania nasilającej się kradzieży wody przez zakłócanie wskazań wodomierzy magnesami neodymowymi, proponujemy zastosowanie wskaźnika do sygnalizacji ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym na wodomierze. Wskaźnik to elastyczna naklejka wraz z plombą zabezpieczającą przed odklejeniem wskaźnika, którą można zastosować do wodomierzy nowych, regenerowanych oraz już zamontowanych. Wskaźnik wraz z czytnikiem jest łatwym i tanim sposobem wykrycia ingerencji we wskazania wodomierzy.

licznik z naklejk        karta i naklejki

Cechy charakterystyczne wskaźnika użycia pola magnetycznego

jednoznaczne wskazanie użycia pola magnetycznego,
prosta i niezawodna budowa,
uniwersalne zastosowanie,
możliwość montażu na już działających urządzeniach pomiarowych bez konieczności ich wymiany,
najniższa cenaWskaźnik użycia magnesu neodymowego typ WMN-1

Podczas przyłożenia magnesu neodymowego do licznika, następuje silne oddziaływanie pola
magnetycznego na wewnętrzne elementy licznika powodując jego blokowanie.
W efekcie końcowym następuje całkowite zatrzymanie wskazań licznika. Zdjęcie magnesu
powoduje powrót licznika do poprawnych wskazań.

Długotrwały wpływ pola magnetycznego może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia licznika.
Wskaźnik WMN-1, który pozwala w prosty i niezawodny sposób stwierdzić, próbę "oszukiwania"

wskazań licznika przez przykładanie magnesu neodymowego. Dokonując sprawdzenia przesuwamy
zaznaczonym miejscem na wskaźniku wokół pierścienia umieszczonego wewnątrz wodomierza,
a w wodomierzach z mosiężnym pierścieniem sprawdzamy ośkę liczydła. W przypadku stosowania
magnesu neodymowego, podczas pomiaru wskaźnikiem WMN-1 zapali się czerwona dioda
LED (POLE) i uaktywniony zostaje sygnał dźwiękowy. Prezentowane urządzenie jest wskaźnikiem,

który wstępnie identyfikuje licznik poddany działaniu takiego magnesu.